Upadłość Konsumencka

Jeżeli jesteś osobą zadłużoną, której długi powstały z przyczyn niezależnych i która stała się niewypłacalna, nasza kancelaria oferuje możliwość udzielenia pomocy prawnej w ramach tzw. upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka jest szczególnym rodzajem postępowania sądowego, wszczynanego na wniosek osoby zadłużonej, którego celem jest z jednej strony równomierne zaspokojenie wierzycieli, z drugiej zaś doprowadzenie do całkowitego lub częściowego umorzenia zobowiązań konsumenta, które powstały przed ogłoszeniem upadłości. W toku upadłości konsumenckiej dochodzi do likwidacji majątku dłużnika (o ile oczywiście taki istnieje), jednakże dłużnik uzyskuje możliwość oddłużenia, co w praktyce oznacza, brak obowiązku spłaty zaciągniętych uprzednio zobowiązań. Adwokaci i radcowie prawni naszej kancelarii pomogą Ci przygotować dokumentację do sądu oraz podejmą się reprezentacji w toku całego postępowania upadłościowego. Sytuacja każdej osoby zadłużonej jest inna i wymaga indywidualnego potraktowania, dlatego też zapraszamy na spotkania, podczas których nasi prawnicy przedstawią konkretne rozwiązania Twoich problemów.Sprawy rodzinne (rozwód, alimenty, kontakty z dziećmi, podział majątku) Prawo spadkowe
Nieruchomości Sprawy spółdzielcze, mieszkaniowe, lokalowe
Ubezpieczenia społeczne, ZUS Prawo gospodarcze
Prawo pracy Prawo karne
Prawo administracyjne (pisma urzędowe, prawo budowlane) Sprawy komornicze i egzekucyjne (windykacja)
Sporządzanie i analiza umów Pisma procesowe i opinie prawne

Gwarancja jakości:

Najwyższa jakość naszych usług!

Nasi prawnicy są doświadczonymi specjalistami o wysokich kwalifikacjach. Pracujemy na najskuteczniejszej aplikacji Lexis Nexis, która daje nam dostęp do najbardziej aktualnych orzeczeń, komentarzy i zmian w przepisach.

W dziale Zakres Usług znajdą Państwo informacje nt. naszej oferty skierowanej do klientów indywidualnych oraz osób posiadających działalność gospodarczą.